giao-vien-tieu-hoc-hang-iii-

Giáo viên tiểu học hạng III là gì?

Tin tức

Giáo viên tiểu học hạng III là gì? Quy định mới giáo viên tiểu học hạng 3 như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

Mục Lục

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III

Mã số giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III có mã số là: Mã số V.07.03.29. Giáo viên tiểu học hạng 3 là thấp hơn giáo viên tiểu học hạng II và cần có thời gian thử thách để thăng tiến lên hạng 2.

Các quy định về tiêu chuẩn, trình độ của giáo viên tiểu học hạng III được quy định như sau:

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh
 • Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường
 • Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học.
 • Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học
 • Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
 • Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định
 • Tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập
 • Phối hợp với cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;
 • Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới
 • Làm báo cáo hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học
 • Tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm
 • Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn
 • Viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp cấp trường trở lên
 • Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học
 • Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi.
 • Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh từ cấp trường trở lên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.
giao-vien-tieu-hoc-hang-iii
Giáo viên tiểu học hạng III là gì?

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo giáo viên tiểu học hạng III

 • giáo viên tiểu học hạng III có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
 • Phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.29 phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng.
 • Quy định mới giáo viên tiểu học hạng 3 là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.
 • Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT cũng quy định giáo viên giảng dạy phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Có hai đối tượng giáo viên tiểu học phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng III đó là:

– Giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021

– Giáo viên tiểu học được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III

 • Giáo viên tiểu học hạng III nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước quy định về giáo dục tiểu học. Giáo viên tiểu học hạng III triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao.
 • Giáo viên tiểu học hạng III có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, bồi dưỡng năng lực cho học sinh.
 • Giáo viên tiểu học hạng III thực hiện giảng dạy, giáo dục theo chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng hoạch giáo dục của nhà trường.
 • Giáo viên tiểu học hạng III cần thường xuyên tự học, tự mình bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân trong quá trình cố gắng lên giáo viên tiểu học hạng 2.
 • Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh
 • Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn giáo dục học sinh về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tiểu học và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số ở một số các công việc được giao.
 • Giáo viên tiểu học hạng III biết cách áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm vào hướng dẫn học sinh tự học, vào thực tế giảng dạy, giáo dục.

Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III, có mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

giao-vien-tieu-hoc-hang-iii
Giáo viên tiểu học hạng III hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Giáo viên tiểu học hạng III cũ chuyển hạng III mới thế nào?

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học có 3 hạng, đó là:

+ Giáo viên tiểu học hạng II – Mã ngạch: V.07.03.07

+ Giáo viên tiểu học hạng III – Mã ngạch: V.07.03.08

+ Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã ngạch: V.07.03.09

Như vậy, giáo viên tiểu học hạng III có mã ngạch: V.07.03.08, n ếu đang đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III thì muốn lên hạng 2 bạn cần có có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III.

Giáo viên tiểu học hạng III cũ (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III mới (mã số V.07.03.29) theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 theo quy định thì sẽ được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về khái niệm giáo viên tiểu học hạng III là gì? và quy định tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III mà bạn đang quan tâm. Nếu còn thắc mắc về quy định giáo viên tiểu học hạng III có nhiệm vụ gì hãy để lại thông tin dưới bài viết này để được tư vấn cụ thể.

Rate this post