Hotline: 04.62 735 735
Thông tin cuộc thiVideo giới thiệu
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua email: cuocthitriannguoithay@gmail.com và qua địa chỉ Báo sinh viên Việt Nam
Vòng chung khảo
Vòng chung khảo
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định lại nội dung, nhân vật, chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo; mở hệ thống bình chọn cho các tác phẩm
Giới thiệu cuộc thi "Tri ân người Thầy"
Phát động cuộc thi "Tri ân người Thầy"

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..
MS 371 Hà Thị Thúy Hiền
MS 371 Hà Thị Thúy Hiền
Tác giả: Hà Thị Thúy Hiền
MS 370 Đinh Thị Din
MS 370 Đinh Thị Din
Tác giả: Đinh Thị Din
MS 369 Đinh Văn Hùng
MS 369 Đinh Văn Hùng
Tác giả: Đinh Văn Hùng
MS 365 Bùi Thanh Thảo
MS 365 Bùi Thanh Thảo
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
MS 367 Trần Thị Ngọc Minh
MS 367 Trần Thị Ngọc Minh
Tác giả: Trần Thị Ngọc Minh
MS 368 Hà Thị Lý
MS 368 Hà Thị Lý
Tác giả: Hà Thị Lý
MS 371 Hà Thị Thúy Hiền
MS 371 Hà Thị Thúy Hiền
Tác giả: Hà Thị Thúy Hiền
MS 370 Đinh Thị Din
MS 370 Đinh Thị Din
Tác giả: Đinh Thị Din
MS 369 Đinh Văn Hùng
MS 369 Đinh Văn Hùng
Tác giả: Đinh Văn Hùng
MS 365 Bùi Thanh Thảo
MS 365 Bùi Thanh Thảo
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
MS 367 Trần Thị Ngọc Minh
MS 367 Trần Thị Ngọc Minh
Tác giả: Trần Thị Ngọc Minh
MS 368 Hà Thị Lý
MS 368 Hà Thị Lý
Tác giả: Hà Thị Lý
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
báo sinh viên việt nam
ban phát thanh thiếu nhi