Hotline: 04.62 735 735
Thông tin cuộc thiVideo giới thiệu
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua email: cuocthitriannguoithay@gmail.com và qua địa chỉ Báo sinh viên Việt Nam
Vòng chung khảo
Vòng chung khảo
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định lại nội dung, nhân vật, chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo; mở hệ thống bình chọn cho các tác phẩm
Giới thiệu cuộc thi "Tri ân người Thầy"
Phát động cuộc thi "Tri ân người Thầy"

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..
MS 1267 NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
MS 1267 NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phúc
MS 1266 ĐOÀN KHÁNH DOAN
MS 1266 ĐOÀN KHÁNH DOAN
Tác giả: Đoàn Khánh Doan
MS 1265 Y LAN
MS 1265 Y LAN
Tác giả: Y Lan
MS 1264 Y NUM
MS 1264 Y NUM
Tác giả: Y Num
MS 1263 Y HIỀN
MS 1263 Y HIỀN
Tác giả: Y Hiền
MS 1262 Y THỊ HỒNG TRI
MS 1262 Y THỊ HỒNG TRI
Tác giả: Y Thị Hồng Tri
MS 1267 NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
MS 1267 NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Phúc
MS 1266 ĐOÀN KHÁNH DOAN
MS 1266 ĐOÀN KHÁNH DOAN
Tác giả: Đoàn Khánh Doan
MS 1265 Y LAN
MS 1265 Y LAN
Tác giả: Y Lan
MS 1264 Y NUM
MS 1264 Y NUM
Tác giả: Y Num
MS 1263 Y HIỀN
MS 1263 Y HIỀN
Tác giả: Y Hiền
MS 1262 Y THỊ HỒNG TRI
MS 1262 Y THỊ HỒNG TRI
Tác giả: Y Thị Hồng Tri
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
báo sinh viên việt nam
ban phát thanh thiếu nhi