Hotline: 04.62 735 735
Thông tin cuộc thiVideo giới thiệu
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua email: cuocthitriannguoithay@gmail.com và qua địa chỉ Báo sinh viên Việt Nam
Vòng chung khảo
Vòng chung khảo
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định lại nội dung, nhân vật, chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo; mở hệ thống bình chọn cho các tác phẩm
Giới thiệu cuộc thi "Tri ân người Thầy"
Phát động cuộc thi "Tri ân người Thầy"

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..
MS 2004 PHẠM NGỌC THẢO
MS 2004 PHẠM NGỌC THẢO
Tác giả: Phạm Ngọc Thảo
MS 2003 VŨ THỊ LAN NHI
MS 2003 VŨ THỊ LAN NHI
Tác giả: Vũ Thị Lan Nhi
MS 2002 TRẦN LINH ĐAN
MS 2002 TRẦN LINH ĐAN
Tác giả: Trần Linh Đan
MS 2001 HOÀNG THỊ VÂN ANH
MS 2001 HOÀNG THỊ VÂN ANH
Tác giả: Hoàng Thị Vân Anh
MS 2000 CÔ GIÁO DẠY VĂN
MS 2000 CÔ GIÁO DẠY VĂN
Tác giả: Nguyễn Quang Thọ
MS 1999 BIẾT ƠN THẦY CÔ
MS 1999 BIẾT ƠN THẦY CÔ
Tác giả: Nguyễn Quang Minh
MS 2004 PHẠM NGỌC THẢO
MS 2004 PHẠM NGỌC THẢO
Tác giả: Phạm Ngọc Thảo
MS 2003 VŨ THỊ LAN NHI
MS 2003 VŨ THỊ LAN NHI
Tác giả: Vũ Thị Lan Nhi
MS 2002 TRẦN LINH ĐAN
MS 2002 TRẦN LINH ĐAN
Tác giả: Trần Linh Đan
MS 2001 HOÀNG THỊ VÂN ANH
MS 2001 HOÀNG THỊ VÂN ANH
Tác giả: Hoàng Thị Vân Anh
MS 2000 CÔ GIÁO DẠY VĂN
MS 2000 CÔ GIÁO DẠY VĂN
Tác giả: Nguyễn Quang Thọ
MS 1999 BIẾT ƠN THẦY CÔ
MS 1999 BIẾT ƠN THẦY CÔ
Tác giả: Nguyễn Quang Minh
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
báo sinh viên việt nam
ban phát thanh thiếu nhi
Facebook