giao-vien-tieu-hoc-hang-ii-can-chung-chi-gi (1)

Giáo viên tiểu học hạng II cần chứng chỉ gì?

Tin tức

Giáo viên tiểu học hạng II có nhiệm vụ gì? và giáo viên tiểu học hạng 2 mới thay đổi mức lương như thế nào là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm tới. Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết hơn đến các bạn về các quy định tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II.

Các tiêu chuẩn về giáo viên hạng II được nhà nước quy định trong khoản 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Quy định về tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.28, quy định mã số, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm.

Mục Lục

Giáo viên tiểu học hạng II là gì?

Giáo viên tiểu học hạng II có mã số là V.07.03.07, tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

giao-vien-tieu-hoc-hang-ii-la-gi

Giáo viên tiểu học hạng II là gì?

Điều kiện để giáo viên tiểu học được xếp hạng II theo quy định mới

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học của hạng III, giáo viên tiểu học hạng II cần đủ các tiêu chuẩn thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Giáo viên có bằng cử nhân trở lên đối với giáo viên tiểu học thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II

Giáo viên tiểu học hạng III phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

 • Biên soạn, phát triển chương trình, tham gia biên tập, biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học.
 • Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học
 • Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề của nhà trường
 • Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm hoặc tham gia đánh giá
 • Giáo viên tiểu học hạng II phải tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm tại nơi công tác
 • Giáo viên tiểu học hạng II phải tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên.
 • Tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên;

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục tiểu học triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao.
 • Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục.
 • Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trong chương trình giáo dục
 • Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục tiểu học
 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp giáo dục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kiểm tra đánh giá học sinh và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình
 • Chủ động tuyên truyền và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước
 • Vận động đồng nghiệp tham gia các hoạt động tuyên truyền của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học
 • Tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh cùng đồng nghiệp để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh
 • Vận dụng sáng tạo và đánh giá những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học
 • Cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi
 • Tích cực tham gia các cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách đội giỏi
 • Vận dụng phổ biến kinh nghiệm sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng từ cấp huyện trở lên.
 • Muốn được xét thăng hạng từ chức danh giáo viên tiểu học hạng III lên chức danh giáo viên tiểu học hạng II thì các giáo viên phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III từ đủ 6 năm trở lên.
 • Phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trước khi thi hoặc xét thăng hạng đã đủ từ 1 năm trở lên
 • Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm vào ứng dụng thực tế giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn đồng nghiệp biết cách làm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên.

Mức lương của giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II tham gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, xây dựng và thực hiện được các chuyên đề dạy học. Viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) tương đương từ đủ 9 năm trở lên không kể thời gian tập sự.

muc-luong-cua-giao-vien-tieu-hoc-hang-ii-la-bao-nhieu

Mức lương của giáo viên tiểu học hạng II là bao nhiêu?

Như vậy, bạn sẽ được xét giáo viên tiểu học hạng II nếu như đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trích dẫn như nêu trên.

Lương của giáo viên tiểu học hạng II như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số 

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

 

Lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

 

Mục tiêu bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II

Giáo viên tiểu học hiện nay ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học gọi chung là trường tiểu học công lập hoặc đang làm việc ở vị trí công tác khác ở trường nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Mục tiêu bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng II đó chính là để đảm bảo cho nền giáo dục tiểu học của nước nhà phát triển lên một tầm cao mới. Giáo viên đảm bảo được kiến thức và có trách nhiệm dìu dắt học sinh học tập tốt hơn.

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp những thông tin cần thiết liên quan tới thắc mắc Giáo viên tiểu học hạng II là gì? Giáo viên tiểu học hạng II cần chứng chỉ gì?. Với những tiêu chuẩn ở góc độ khác nhau, phần nào chúng ta đã hiểu thêm về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II.

 

Rate this post