luong-giao-vien-tieu-hoc-nam-2021-bao-nhieu (1)

Lương giáo viên tiểu học năm 2021 là bao nhiêu?

Tin tức

Từ 20/3/2021, giáo viên đang giữ hạng theo các Thông tư liên tịch số 02/2021/TT-BGDĐT lương và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học sẽ có một số thay đổi quan trọng và sẽ thực hiện việc chuyển hạng theo quy định mới. Lương giáo viên tiểu học năm 2021 cụ thể như thế nào?.

Mục Lục

Lương giáo viên tiểu học hạng 3

Theo Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Cụ thể lương giáo viên có những giáo viên sẽ giữ nguyên hạng cũ, không chuyển hạng mới. Đối với trường hợp giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ thì không thực hiện chuyển hạng. Đối với những giáo viên chưa đạt chuẩn không thuộc đối tượng phải nâng chuẩn sẽ giữ hạng cũ cho tới khi về hưu.

Khi chuyển hạng cũ sang hạng mới, lương giáo viên thay đổi ra sao?

Xếp lương giáo viên tiểu học theo 3 hạng

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 – 4,98;

– Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 – 6,38;

– Giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 – 6,78.

Căn cứ vào quy định tại Luật Giáo dục 2019 quy định về bảng lương theo vị trí việc làm của giáo viên. Phụ cấp thâm niên nghề sẽ bị bãi bỏ trừ quân đội, công an, cơ yếu. Phần tiền lương sẽ không lấy hệ số nhân với lương cơ sở như quy định hiện hành mà là tiền lương theo vị trí việc làm không cào bằng theo hệ số cấp bậc. Nghĩa là lương giáo viên tiểu học 2021 có tính toán các yếu tố phù hợp với từng vị trí làm việc. Lương của giáo viên tiểu học và THCS sẽ được tăng lên. Giáo viên sẽ được đánh giá theo bộ chuẩn về năng lực không phải nhiều tuổi hơn thì được phụ cấp nhiều hơn. Đặc biệt với những giáo viên mới vào ngành mức lương sẽ cao hơn.

luong-giao-vien-tieu-hoc-nam-2021-cao-hay-thap

Lương giáo viên tiểu học năm 2021 cao hay thấp?

Thu nhập tiền lương của giáo viên năm 2021 thế nào?

Ngoài số tiền lương cơ bản được nhận, cách tính thu nhập giáo viên như sau:

Lương giáo viên = Lương cơ bản + Các loại phụ cấp được hưởng – Mức đóng các loại bảo hiểm

Trong đó:

Các loại phụ cấp giáo viên được hưởng gồm:

-Mức lương phụ cấp ưu đãi theo nghề:

– Phụ cấp đặc thù:

Đối tượng là nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp đặc thù:

– Phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật

Giáo viên dạy học cho người khuyết tật sẽ được hưởng 02 loại phụ cấp

– Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Hưởng một số phụ cấp như: công tác lâu năm, trợ cấp chuyển vùng, thanh toán tiền tàu xe…

– Phụ cấp thâm niên

Giáo viên giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), giáo viên sẽ chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên đến 01/7/2022.

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

– Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trước học sinh;

– Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về giáo dục tiểu học

-Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

– Thực hiện nghiêm túc quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

– Thương yêu, đối xử công bằng với học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh;

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

-Giáo viên cần có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

– Giáo viên phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp

– Giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

– Thực hiện giảng dạy, giáo dục kế hoạch giáo dục của nhà trường, bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục

– Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, và yêu cầu của ngàn giáo dục tiểu học, triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

– Vận dụng được kiến thức về giáo dục học vào thực tiễn giáo dục học sinh;

– Áp dụng được các phương pháp dạy học phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ

Lương giáo viên tiểu học mới ra trường như thế nào?

Lương của giáo viên mới ra trường dạy tại các trường công lập

Theo như quyết định tại Nghị quyết 128/2020/QH14 trong năm 2021 sẽ chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Theo đó thì, mức lương cơ sở năm 2021 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP vẫn sẽ là 1.490.000 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức lương của giáo viên sẽ được tính theo công thức đó là:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Tùy vào hạng chức danh nghề nghiệp mà sẽ có hệ số lương của giáo viên các cấp sẽ khác nhau. Theo như nghị định thì đối với giáo viên mới ra trường mức lương khởi điểm sẽ ở bậc 01 của từng hạng tương ứng.

Hạng chức danh nghề nghiệp

Hệ số lương (Bậc 1)

Mức lương (đồng)

Căn cứ pháp lý

Giáo viên mầm non

Hạng II

2.34

3.487.000

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hạng III

2.1

3.129.000

Hạng IV

1.86

2.771.000

Giáo viên tiểu học

Tiểu học hạng II

2.34

3.487.000

Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015

Tiểu học hạng III

2.1

3.129.000

Tiểu học hạng IV

1.86

2.771.000

Giáo viên trung học cơ sở

THCS hạng I

4.0

5.960.000

 Thông tư liên tịch 22/2015

THCS hạng II

2.34

3.487.000

THCS hạng III

2.1

3.487.000

Giáo viên trung học phổ thông

THPT hạng I

4.4

6.556.000

Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

THPT hạng II

4.0

5.960.000

THPT hạng III

2.34

3.487.000

 

Mức lương của giáo viên, giảng viên mới ra trường dạy tại các trường dân lập

Mức lương của giáo viên trường dân lập hay tư thục khác với trường công lập. Vì thế, mức lương của giáo viên, giảng viên mới ra trường công tác tại các cơ sở dân lập còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên.  Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương của giáo viên đã được qua đào tạo cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể, mức lương của giáo viên mới ra trường đang công tác giảng dạy ở các trường dân lập sẽ là:

Địa bàn giảng dạy

Mức lương tối thiểu

Vùng I

4.729.400 đồng

Vùng II

4.194.400 đồng

Vùng III

3.670.100 đồng

Vùng IV

3.284.900 đồng

Theo dữ liệu cung cấp trên có thể thấy mức lương thấp nhất của giáo viên mới ra trường trong khu vực công sẽ là 2.771.000 đồng đối với giáo viên mầm non và tiểu học hạng 4; Mức lương cao nhất đối với các giáo viên mới ra trường là 4.729.400 đồng trường hợp giảng dạy ở khu vực I.

Trên đây là giải đáp về lương giáo viên tiểu học năm 2021bao nhiêu?, tiền lương 1 giờ dạy của giáo viên tiểu học như thế nào. Ngành giáo viên là ngành đòi hỏi sự vất vả và cố gắng rất nhiều trong các tiết dạy để truyền đạt cho học sinh. Không phải ai cũng theo được ngành giáo viên vì đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và kiến thức sâu rộng.

Rate this post