Giáo viên cơ hữu là gì? Yêu cầu khi tuyển dụng giáo viên cơ hữu

Tin tức

Việc tuyển dụng đội ngũ giáo viên cơ hữu góp phần rất quan trọng đối với sự phát triển giáo dục của các trường. Giáo viên cơ hữu là gì? Yêu cầu khi tuyển dụng giáo viên cơ hữu hãy tham khảo qua bài tổng hợp dưới đây.

Mục Lục

1. Giáo viên cơ hữu là gì?

Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg như sau:

Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về viên chức;

Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học tư thục là người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; do nhà trường trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.

Giáo viên cơ hữu là gì?
Giáo viên cơ hữu là gì?

Xem thêm: Đôi nét về giáo viên quản nhiệm, giáo viên quản nhiệm là làm gì?

Giảng viên/giáo viên cơ hữu là nhân viên chính thức của nhà trường, chịu sự phân công tham gia hoạt động, công tác của nhà trường. Đội ngũ giảng viên/giáo viên cơ hữu là nòng cốt quan trọng của mỗi đơn vị nhà trường, ngoài công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu họ cần tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị.

2. Yêu cầu tuyển dụng đối với giáo viên cơ hữu là gì?

Giảng viên/giáo viên cơ hữu cần có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ …

Đã được đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để đảm bảo việc truyền đạt kiến thức đến sinh viên.

Mỗi đơn vị cần xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm bảo các yêu cầu về số lượng và chất lượng và các vấn đề về chính trị, sức khỏe hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Khi ngôi trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu có chuyên môn giỏi, có học vị cao và tâm huyết với nghề là một trong những vấn đề then chốt tạo nên thương hiệu riêng cho đơn vị và thu hút nguồn sinh viên đầu vào. Từ đó củng cố vị thế của nhà trường trong danh sách các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

giáo viên cơ hữu là gì?
Yêu cầu của giáo viên cơ hữu là gì?

Click ngay: Tổng hợp các bài thơ về hoa phượng

3. Phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên cơ hữu như thế nào?

Để phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên cơ hữu cần đảm bảo 3 yếu tố sau:

Về trình độ: trình độ của giáo viên cơ hữu được thể hiện và đánh giá dựa trên các tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tiếp cận cũng như cập nhật kiến thức mới. Đòi hỏi giáo viên ngoài việc nắm chắc các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên cơ hữu cần chủ động và tích cực cập nhật những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới trong giáo dục và đào tạo để áp dụng vào bài giảng của mình. Điều này giúp nâng cao năng lực của bản thân đồng thời giúp các em sinh viên tiếp cận với tri thức khoa học tiến bộ của thế giới.

Phát triển đội ngũ giáo viên cơ hữu
Phát triển đội ngũ giáo viên cơ hữu

Về năng lực: Đội ngũ giáo viên cơ hữu cần được trang bị các kỹ năng để tiến hành hoạt động sư phạm có hiệu quả, thuần thục và tự động hóa. Đánh giá năng lực giáo viên cơ hữu cần dựa trên 2 góc độ: năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học.

  • Năng lực giảng dạy của giáo viên: cần đáp ứng được yêu cầu cơ bản về học tập và trình độ, cũng như quy mô đào tạo, phát triển của đơn vị. Quan trọng nhất là việc truyền tải được tri thức mới cho sinh viên.
  • Năng lực nghiên cứu khoa học: tạo điều kiện cho giáo viên cơ hữu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và khả năng xử lý các tình huống cũng như phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Về phẩm chất: Đội ngũ giáo viên cơ hữu phải là người có phẩm chất đạo đức tốt theo chuẩn mực xã hội.

Giáo viên cơ hữu là gì? Yêu cầu khi tuyển dụng giáo viên cơ hữu. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp các thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Rate this post