Tiêu chuẩn xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú

Tin tức

Thầy thuốc Ưu tú là một danh hiệu cao quý được trao cho người thầy thuốc đạt tiêu chuẩn trong hoạt động nghề nghiệp. Vậy tiêu chuẩn xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú như thế nào? thời gian xét danh hiệu, tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

Tiêu chuẩn xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú

Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là gì:

 • – Tuân thủ pháp luật:
 • – Có phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp đạt yêu cầu:
 • – Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế:
 • – Có nhiều thành tích xuất sắc:
 • – Điều kiện về thời gian làm việc thực tế:

Quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở:

 • Bước 1: Cá nhân thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng:
 • Bước 2: Thường trực Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Bước 3: Hội đồng cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú
Xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú

Xem thêm: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Quy trình xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ, tỉnh:

 • Bước 1. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở.
 • Bước 2. Thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh thực hiện các công việc sau:
 • Bước 3. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Bước 4. Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” tới Thường trực tỉnh ủy, thành ủy cho ý kiến, trước khi trình Hội đồng cấp Nhà nước.
 • 3.3. Quy trình xét tặng ở Hội đồng cấp Nhà nước:
 • Bước 2. Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước thực hiện các công việc sau:
 • Bước 3. Hội đồng cấp Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau:

Việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được xét tặng cho các thầy thuốc đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Điều 10 Nghị định 41/2015/NĐ-CP như sau:

– Tuân thủ pháp luật:

– Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

– Có phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp đạt yêu cầu:

Có phẩm chất đạo đức tốt.

– Tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh.

– Được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.

– Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế:

– Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau:

+ Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

+ Hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh.

 Hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh.

+ Hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu;

– Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau:

+ Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

+ Hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

– Có nhiều thành tích xuất sắc:

Thành tích thể hiện trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau:

Quy trình xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú
Quy trình xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú

+ Đã được tặng ít nhất 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

+ Hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

+ Hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

Điều kiện về thời gian làm việc thực tế:

+ Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên;

+ Đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên. Trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Quy trình xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú:

Danh hiệu này phải được xét duyệt theo quy trình ở ba cấp. Trước tiên là ở Hội đồng cấp cơ sở. Các cá nhân đủ điều kiện được tập hợp danh sách để thực hiện xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ, tỉnh. Cuối cùng là tập hợp danh sách các cá nhân đã được xét tặng danh hiệu để gửi hồ sơ xét tặng tại Hội đồng cấp nhà nước.

Như vậy, các cá nhân có thể nhận được danh hiệu cao quý này ở các cấp xét tặng khác nhau. Ở các cấp xét tặng danh hiệu càng cao, tiêu chuẩn đặt ra càng khắt khe. Qua đó có thể tìm kiếm, chọn lọc các cá nhân thầy thuốc ưu tú nhất của đất nước.

Rate this post