Giáo viên thỉnh giảng là gì? Những yêu cầu đối với giáo viên thỉnh giảng

Tin tức

Giáo viên thỉnh giảng là thuật ngữ nhiều người nghe đến nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vậy giáo viên thỉnh giảng là gì? Có những yêu cầu gì đối với giáo viên thỉnh giảng.

Mục Lục

1. Giáo viên thỉnh giảng là gì?

Thỉnh giảng là một nghề đã được nêu rất rõ ràng theo quy định của pháp luật, cụ thể được nêu ở Điều số 31 của Nghị định 75/2006/NĐ-CP về Hướng dẫn Luật Giáo dục, theo đó, thỉnh giảng chính là một hoạt động mà cơ sở giáo dục, hoặc là một người đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm nghề giáo từ một nơi khác tới giảng về vấn đề nào đó.

Thỉnh giảng là hoạt động mà một cơ sở giáo dục mời một cá nhân có thể là nhà giáo hoặc là một người có đủ tiêu chuẩn giảng dạy đến giảng dạy.

Giáo viên thỉnh giảng là gì?
Giáo viên thỉnh giảng là gì?

Thỉnh giảng được cho là một hoạt động tích cực và được nhà nước khuyến khích đối với tất cả các cơ sở giáo dục có thể mời các nhà giáo hoặc các nhà khoa học về làm việc theo chế độ thỉnh giảng dạy các môn học, học phần được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và đại học.

  • Giáo viên thỉnh giảng có thể tham gia giảng dạy các chuyên đề.
  • Hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
  • Giáo viên thỉnh giảng có thể hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
  • Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục.
  • Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo.

2. Nhiệm vụ của giáo viên thỉnh giảng

Giáo viên thỉnh giảng có thể giảng dạy bất cứ bộ môn nào như: môn tin học, thỉnh giảng bộ môn tâm lý học, thỉnh giảng toán, thỉnh giảng văn …

Giáo viên sẽ áp dụng các nghiệp vụ giảng dạy đồng thời truyền đạt chuyên sâu, có giá trị cổ vũ, kích thích tinh thần cho người học, mang đến giá trị giáo dục tư tưởng sâu sắc.

Giáo viên thỉnh giảng thực hiện các công việc: truyền tải lý thuyết, các hoạt động tương tác đối với học sinh và nội dung bài học nhận thức nhằm dẫn dắt học sinh, sinh viên theo luồng nội dung bài học, thu hút sự tập trung cao độ của tất cả các bạn học sinh.

giáo viên thỉnh giảng là gì
Nhiệm vụ của giáo viên thỉnh giảng là gì?

3. Tiêu chuẩn của giáo viên thỉnh giảng

Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục; giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân nêu tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

giáo viên thỉnh giảng là gì
Tiêu chuẩn của giáo viên thỉnh giảng

Đối với hoạt động nêu tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối với hoạt động nêu tại điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định này, nhà giáo thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục; đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

Đối với hoạt động nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, nhà giáo thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước;

Có sách chuyên khảo đã được xuất bản;

Có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên;

Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý.

Giáo viên thỉnh giảng là gì? Có những yêu cầu gì đối với giáo viên thỉnh giảng. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Rate this post