Hotline: 04.62 735 735
Thông tin cuộc thiVideo giới thiệu
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua email: cuocthitriannguoithay@gmail.com và qua địa chỉ Báo sinh viên Việt Nam
Vòng chung khảo
Vòng chung khảo
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định lại nội dung, nhân vật, chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo; mở hệ thống bình chọn cho các tác phẩm
Giới thiệu cuộc thi "Tri ân người Thầy"
Phát động cuộc thi "Tri ân người Thầy"

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..
MS 639 Vũ Ngọc Linh
MS 639 Vũ Ngọc Linh
Tác giả: Vũ Ngọc Linh
MS 638 Phạm Ngọc Ánh
MS 638 Phạm Ngọc Ánh
Tác giả: Phạm Ngọc Ánh
MS 637 Nguyễn Phương Mai
MS 637 Nguyễn Phương Mai
Tác giả: Nguyễn Phương Mai
MS 636 Nguyễn Thị Luyến
MS 636 Nguyễn Thị Luyến
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến
MS 635 Nguyễn Thị Hồng Nhung
MS 635 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
MS 634 Trần Hoàn Ngọc Diệp
MS 634 Trần Hoàn Ngọc Diệp
Tác giả: Trần Hoàn Ngọc Diệp
MS 639 Vũ Ngọc Linh
MS 639 Vũ Ngọc Linh
Tác giả: Vũ Ngọc Linh
MS 638 Phạm Ngọc Ánh
MS 638 Phạm Ngọc Ánh
Tác giả: Phạm Ngọc Ánh
MS 637 Nguyễn Phương Mai
MS 637 Nguyễn Phương Mai
Tác giả: Nguyễn Phương Mai
MS 636 Nguyễn Thị Luyến
MS 636 Nguyễn Thị Luyến
Tác giả: Nguyễn Thị Luyến
MS 635 Nguyễn Thị Hồng Nhung
MS 635 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung
MS 634 Trần Hoàn Ngọc Diệp
MS 634 Trần Hoàn Ngọc Diệp
Tác giả: Trần Hoàn Ngọc Diệp
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
báo sinh viên việt nam
ban phát thanh thiếu nhi