Hotline: 04.62 735 735
Thông tin cuộc thiVideo giới thiệu
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
Tác giả gửi hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua email: cuocthitriannguoithay@gmail.com và qua địa chỉ Báo sinh viên Việt Nam
Vòng chung khảo
Vòng chung khảo
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thẩm định lại nội dung, nhân vật, chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo; mở hệ thống bình chọn cho các tác phẩm
Giới thiệu cuộc thi "Tri ân người Thầy"
Phát động cuộc thi "Tri ân người Thầy"

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..

Phát động cuộc thi “Tri ân người thầy" dành cho học sinh, giáo viên

Cuộc thi viết “Tri ân người thầy” vừa được Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi chính thức phát động sáng nay, 7/12..
MS 4128
MS 4128
Tác giả: Trần Như Ngọc
MS 4127
MS 4127
Tác giả: Võ Thị Cẩm Giang
MS 4126
MS 4126
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang
MS 4125
MS 4125
Tác giả: Nguyễn Tường Vân
MS 4124
MS 4124
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như
MS 4123
MS 4123
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
MS 4128
MS 4128
Tác giả: Trần Như Ngọc
MS 4127
MS 4127
Tác giả: Võ Thị Cẩm Giang
MS 4126
MS 4126
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang
MS 4125
MS 4125
Tác giả: Nguyễn Tường Vân
MS 4124
MS 4124
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như
MS 4123
MS 4123
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
báo sinh viên việt nam
ban phát thanh thiếu nhi
Facebook