Hotline: 04.62 735 735
Cuộc thi www.triannguoithay.vn từ ngày 15/12/2016 đến ngày 06/4/2017. Hàng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải cho 03 tác phẩm do Ban giám khảo chấm và 01 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.
Stt Tên đề tài Lĩnh vực Đơn vị Số lượt bình chọn
1 MS 720 Hoàng Thị Thùy Dương Bài viết Phú Thọ 0
2 MS 721 Bùi Mai Trang Bài viết Phú Thọ 0
3 MS 722 Nguyễn Hồng Phương Anh Bài viết Phú Thọ 0
4 MS 723 Người thầy đặc biệt của tôi Bài viết Đồng Tháp 0
5 MS 724 Hoàng Hà Trang Bài viết Nghệ An 0
6 MS 725 Thái Thị Kim Ngân Bài viết Nghệ An 0
7 MS 726 Hoàng Thị Phượng Bài viết Bắc Giang 0
9 MS 728 Tri ân người thầy Bài viết Bắc Giang 0
10 MS 729 Cô hiệu phó của chúng em Bài viết Đồng Tháp 0
11 MS 730 Tri ân người thầy Bài viết Đồng Tháp 0
12 MS 731 Trần Thị Quý Bài viết Hà Tĩnh 0
13 MS 732 Trần Thị Thanh Hiền Bài viết Hà Tĩnh 0
14 MS 733 Bùi Thị Hồng Nhung Bài viết Hà Tĩnh 0
15 MS 734 Lời tri ân thầy cô Bài viết Hà Tĩnh 0
17 MS 736 Đặng Thị Minh Ánh Bài viết Nghệ An 0
18 MS 737 Nguyễn Thị Linh Bài viết Nghệ An 0
19 MS 738 Kỉ niệm về người cô kính yêu Bài viết Bình Thuận 0
20 MS 739 Nguyễn Văn Táng Bài viết Bình Thuận 0